Diriliş Kampı’nın okuyan liderleri

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak hizmet veren Diriliş Kampı şehrin doruğunda gençlere tabiat içinde spor yapma şansı vermeye devam ederken, burada görev yapan liderleriyle de ön plana çıkıyor. Kampta görev yapan öncüler bu arada Kocaeli Üniversitesi’nin en önemli bölümlerinde üniversite tahsili görüyor. Kampta, KOÜ’nün tıp, mühendislik, bölümlerinde okuyan çok sayıda lider genç bulunuyor. Diriliş Kampı’nın liderleri bu özellikleriyle geleceğin liderliğine de aday olduklarını gösteriyor,

 


25 KIZ, 55 ERKEK LİDER GÖREV YAPIYOR

Aytepe Diriliş Kampı kız ve erkek olmak üzere iki kamp alanından oluşuyor. Diriliş 1’de kızlar, Diriliş 2’de ise erkek talebeler kalıyor. Diriliş 1’deki kızlar kampında toplam 25 kız lider görev yapıyor. Diriliş 2 erkekler kampında ise 55 erkek lider gelen gruplara liderlik yapıyor.

DİRİLİŞ KAMPI’NIN LOKOMOTİFİ

Liderler, Diriliş Kampı’nda sanki lokomotif görevi görüyor. Buraya gelen gruplar kamp alanına girişlerinden kampı ayrılışlarına kadar daimi öncülerin gözetiminde oluyor. Öncüler kampa gelen gurupları kapıda karşılayarak, burada bir ön tanışma gerçekleştiriyor. Daha sonra konuk gruplar yeniden öncüler gözetiminde bungolow hanelere yerleştiriliyor. Her grubun başında ise bir öncü görev yapıyor. Güne sabah sporu ile başlanıyor. Öncüler gruplarını alarak kamp içinde takriben 2 kilometre’lik bir sabah yürüyüşü gerçekleştiriyor. Bu sırada talebelere kültür-fizik hareketleri yaptırılıyor. Öncüler günlük spor aktivitelerinin yanı sıra serbest vakitlerde da talebelerinin yanında oluyor ve yol gösteriyor.

GELECEĞİN DOKTORLARI, AVUKATLARI BU KAMPTA

Diriliş Kampı liderleri aldıkları eğitimle de dikkat çekiyor. Çünkü bu liderlerin hepsi hali hazırda KOÜ’nin en önemli bölümlerinde tahsil görüyor. Kamp liderleri içinde hukuktan, iktisat, mühendisliğe,tıbba, ilahiyattan, psikolojiye, radyo televizyon ve gazetecilik bölümünden sosyolojiye kadar bir hayli bölümde okuyan talebe bulunuyor. Gençler bu özellikleriyle geleceğin liderliğine de aday olduklarının vurguluyor. Bunun yanı sıra üniversiteli liderler kampa gelen gençlere rol model oluyor. Onları gören çok sayıda liseli öğrenci, liderlerinden okudukları bölümlerle alakalı bilgi edinerek kariyer planlaması yapıyorlar.